Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Lang vei mot heltidskultur
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune

Leif E. Moland og Per Schanche

Fafo-rapport 2019:08

Last ned nettutgaven | English summary

Prosjekt: Full-time culture in Bodø municipality

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Utgitt: 2019 Id-nr.: 20705