logo fafo 194x64
Lang vei mot heltidskultur
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune

Ordrenummer:

20705

Leif E. Moland og Per Schanche

Fafo-rapport 2019:08
ISBN 978-82-324-0499-5
ISSN 2387-6859

2019

(pdf 1573 kB)

English summary

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B