Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Nok pensjon?
Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner

Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien

Fafo-rapport 2018:17

Last ned nettutgaven

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20666