Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Nok pensjon?
Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner
Fafo-rapport 2018:17
ISBN 978-82-324-0442-1
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 1942 kB)

Ordrenummer:

20666