Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Pensjonsuttak før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015

Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2017:03

Nettutgave

Prosjekt: Early retirement in the municipal sector

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20611