Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

Fafo-rapport 2015:42
ISBN 978-82-324-0241-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0242-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2015, 74 s, kr 224,- Ordrenr. 20447

(pdf 617 kB)

224,00 kr
224,00 kr

Ordrenummer:

20447