Publications
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Kompetanseutvikling gjennom hospitering
Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag

Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2010:16

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20160

162,00 kr