Staff
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Tina Østberg

Research Consultant, Information Office

+47 99108083
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fafo-rapport 364
Tina Østberg
Fafo-rapport 326
Fafo-rapport 265
Frivillig integrering?
Døvhet og døve: belyst ved tre sosiologiske forståelsesmodeller
Avvik og/eller kulturell minoritet?