Skip to main content
Jobbe på Fafo

Vil du jobbe hos Fafo? Her finner du våre til enhver tid utlyste ledige stillinger.

Fafos studentprogram

Fafo åpner nå for søknader fra masterstudenter til vårt studentprogram for 2023–24. For å få plass på Fafo, må masteroppgaven din være tematisk relevant for et av våre sentrale forskningstema. Nedenfor finner du linker til forskningsprosjekter og temaer som er aktuelle akkurat nå. Søknadsfrist 29. oktober 2023. Les mer.


Erfarne forskere – åpen søknad

Er du forsker med doktorgrad og/eller tilsvarende dokumentert erfaring fra oppdragsforskning innen Fafos forskningsområder og har lyst til å bidra til å videreutvikle Fafo, er du velkommen til å sende en åpen jobbsøknad til Fafo.

Fafo legger stor vekt på anvendt forskning og evne til samarbeid. Skriftlig og muntlig formuleringsevne er av stor viktighet.

Send en e-post med en kort presentasjon med CV til  og vi vil ta kontakt.


Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold
Fafos stipendordning har som formål å motivere studenter til å skrive masteroppgaver innen temaet kollektive partsforhold. Vi deler ut 1-3 stipender per år til studenter som skriver oppgave innen relevante tema.

Stipendene er på kr 30 000 for lange oppgaver (60 studiepoeng) og kr 20 000 for korte oppgaver (30 studiepoeng). Stipendet utbetales når oppgaven er innlevert og godkjent. Les mer.