Nyheter
Ny rapport: Stillingsutlysninger, rekruttering og heltidskultur i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Denne rapporten beskriver kommunenes utlysningspraksis innenfor helse- og omsorgssektoren, og hva kommunene kan gjøre for å lyse ut og ansette i flere hele stillinger. Rapporten gir en praktisk beskrivelse av kommunenes utlysnings- og rekrutteringspraksis, sikter på å forklare hvorfor den er som den er, og diskuterer forutsetninger for å kunne endre den. Forfattere er Leif E. Moland og Ketil Bråthen.

01. september 2021