Opplæring og læringsutbytte i Kirkens SOS' krisetelefon

Studien skal bidra til å støtte opp under Kirkens SOS' krisetelefontjenestes kvalitets- og opplæringsarbeid. Hovedvekten i studien vil være på de frivilliges læringsutbytte og i hvilken grad de opplever at innføringskurset er nyttig for arbeidet den frivillige skal utføre i telefon- og chattetjensten. Studien skal også belyse opplevde fordeler og ulemper med digitale kurs versus opplæringskurs med fysisk oppmøte.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2021
  • Avsluttes:
    november 2022

Oppdragsgiver

  • Kirkens SOS