Skip to main content

Utfordringer knyttet til barnefattigdom i Kroatia


Prosjektet tar for seg urban barnefattigdom i Kroatia.

Prosjektet omhandler:

 1. bevissthet om fattigdom og sosial rettferdighet
 2. mangel på samarbeidet på tvers av sektorer
 3. behovet for å styrke kapasiteten til lokale organisasjoner som støtter barn og familier
 4. behovet for direkte støtte til barn og familier som lever i fattigdom
 5. behovet for å bygge opp støtte i befolkningen for å hjelpe barn som lever i fattigdom.
Hovedmålet med prosjektet er styrket samfunnsbevissthet og samarbeid mellom organisasjoner, offentlige institusjoner, lokale myndigheter, privat sektor og befolkningen for å bekjempe barnefattigdom i byene.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  februar 2021
 • Avsluttes:
  april 2024

Oppdragsgiver

 • University of Rijeka