Skip to main content

Vold mot eldre med minoritetsbakgrunn: Hva vet vi og hva trenger vi å vite

To english version

To english version

Eldre innvandrere har over lengre tid har gått under radaren når det gjelder utsatthet for vold eller overgrep. Forekomsten av vold generelt mot den eldre befolkningen (65 år+), er målt til mellom 6,8 – 9,2 prosent. (Sandmoe et al., 2017). I rundt 80 prosent av tilfellene er det utøver en person som offeret har en nær relasjon til, og de som rammes er spesielt sårbare eldre som i liten grad har noen å melde fra til.

Det er imidlertid et åpent spørsmål hvordan situasjonen for eldre med innvandrerbakgrunn på dette området. Et sentralt spørsmål i dette prosjektet er derfor om tallene og risikofaktorene er annerledes for eldre med innvandringsbakgrunn enn for majoritets­befolkningen og om barrierene for å oppsøke hjelp høyere for denne gruppen enn andre?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2023
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • Bufdir

Bærekraftsmål