Skip to main content

100 år med sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge


Gjennom historien har Norge brukt sosial dialog og trepartssamarbeid som et middel til å oppnå bedre sosiale og økonomiske resultater til samfunnets beste. I dette prosjektet skal vi studere samarbeidet i en historisk kontekst samt se framover.

Denne studien tar sikte på å evaluere utviklingen av sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge og hvordan dette har bidratt til inkluderende utvikling, med særlig søkelys på viktige trekk og drivere for den vellykkede sosiale dialogen.

Studien vil ha tre deler:

  1. Første del vil kartlegge det norske partssamarbeidet i arbeidslivet og dets hovedtrekk
  2. Den andre delen vil fokusere på utviklingen og resultatene av sosial dialog og trepartssamarbeid
  3. Tredje del vil se på sosial dialog framover og i sammenheng med et stadig skiftende arbeidsliv.

Prosjektet vil ende ut i en rapport som skal lansere på ILOs jubileumskonferanse våren 2019.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2018
  • Avsluttes:
    mai 2019

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet