Analyse av aktivitetsrapporteringen 2006

Fafo skal analysere og oppsummere skoleeieres rapportering.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    juni 2007

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet