Skip to main content

Analyse av aktivitetsrapporteringen 2006


Fafo skal analysere og oppsummere skoleeieres rapportering.

Forskere

Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anna Hagen Tønder

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    juni 2007

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet