Skip to main content

Analyse av innvandreres religiøsitet


Hvor viktig er religion for innvandrere? Blir innvandrere mer religiøse etter at de har innvandret til Norge eller blir de mer sekulære? Er etterkommere av innvandrere like religiøse som foreldregenerasjonen? Dette er problemstillinger som skal belyses i dette forskningsprosjektet.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet