Skip to main content

Arbeidsmiljøstandard og arbeidsmiljø i norske sykehus


   

Arbeidstilsynet skal ha en større tilsynssatsing rettet inn mot helseforetak og store private sykehus i 2014 og 2015. Prosjektet skal bidra til å danne et utgangspunkt for både en spissing av problemstillingene i tilsynsaktiviteten, for valg av helse foretak/sykehus og for en evaluering av oppnådde resultater av tilsynssatsingen.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Arbeidstilsynet