Skip to main content

Arbeidstidsordninger i havbruksnæringen


I dette prosjektet skal vi kartlegge hvilke arbeidstidsordninger tariffbundne virksomheter innen havbruksnæringen anvender.

Bakgrunnen er en enighet mellom partene i tariffoppgjøret 2018 om å nedsette et utvalg som skal se på arbeidstid i havbruksnæringene. Partene ønsker mer kunnskap om hvilke arbeidstidsordninger som finnes innen bransjen og bruk og erfaringer med disse. Kunnskapen skal inngå som kunnskapsgrunnlag i partenes utvalgsarbeid.

Kartleggingen gjennomføres som telefonintervjuer til arbeidsgivere og tillitsvalgte innen bransjen, og spørsmålene omfatter følgende tema:

 • Bruk og erfaringer med ulike arbeidstidsordninger. Risikovurderinger.
 • Hviletidsbestemmelser, og eventuelt begrunnelse og kompensasjon ved unntak fra arbeidsmiljøloven.
 • Bruk av overtid og begrunnelse for dette, samt hva som skal til for å redusere høy overtidsforbruk .
 • Økonomisk kompensasjon ved ulike ordninger.
 • Utfordringer knyttet til samarbeid med grupper med andre arbeidstidsordninger.
 • Avvik fra gjeldende ordninger, hyppighet, begrunnelse og hjemmelsgrunnlag.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  november 2018
 • Avsluttes:
  juni 2019

Oppdragsgiver

 • Fellesforbundet og Sjømat Norge