Skip to main content

Arbeidstilsynet HMS


Prosjektet omhandler om det systematiske HMS-arbeidet i norske virksomheter.

Prosjektet er gjennomført for Direktoratet for arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet og bygger på en bredt anlagt spørreundersøkelse blant norske virksomheter, samt casestud ier i et utvalg landbaserte virksomheter og virksomheter innenfor petroleumssektoren. Hensikten med prosjektet har vært å gi Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet et oppdatert grunnlag for å vurdere status i innføringen av internkontroll som virkemid del i HMS-arbeidet. Undersøkelsene har fokusert på virksomhetenes kjennskap til kravene i internkontrollforskriften og deres praktiske arbeid med dette. Innenfor Petroleumstilsynets arbeidsområde har også påseansvaret blitt vektlagt.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2009
  • Avsluttes:
    desember 2009

Oppdragsgiver

  • Arbeidstilsynet