Skip to main content

Bedriftsdemokrati og medbestemmelse


Departementet ønsker en kartlegging av utbredelsen av ansattes styrerepresentasjon i virksomhetens styre og bedriftsforsamling, og en belysning av hvorfor ordningen blir eller ikke blir brukt, om kjønnskvoteringsbestemmelsene blir oppfylt samt omfang et av virksomheter hvor de ansatte benyttes seg av sine rettigheter.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    mars 2008

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet