Skip to main content

Bidrar trainee-ordninger til holdningsendringer


Oppdragets formål er å fremskaffe kunnskap om trainee-program bidrar til kunnskaps- og /eller holdningsendring overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2008
  • Avsluttes:
    august 2009

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet