Skip to main content

Tjenestebehov i bolig for personer med psykiske lidelser


Fafo skal gjennomføre en brukerundersøkelse om bo- og tjenestebehov blant personer med psykiske lidelser.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2005
  • Avsluttes:
    mars 2006

Oppdragsgiver

  • Helsedir (bruk 13839 v fakt)