Skip to main content

De 10 største humanitære utfordringene i Norge


Lage en rapport (kort oversikt) over de 10 største utfordringene i Norge, på bakgrunn av forskning og statistikk opplever er humanitære/sosiale utfordringer i dagens Norge.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2008
  • Avsluttes:
    mai 2014

Oppdragsgiver

  • Norges Røde Kors