Skip to main content

Deltakelse på statsborgerseremoni


Prosjektet skal frembringe kunnskap om målgruppen for seremoniene og om de faktorer som har betydning for hvorvidt nye statsborgere faktisk velger å delta eller ikke. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Institutt for samfunnsforskning. Oppdraget skal gi grunnlag for igangsetting av konkrete informasjons- og motivasjonstiltak for å øke deltakelsen i seremoni, gi innspill til politikkutvikling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, samt gi innspill til revisjon av IMDI's Veileder til Fylkesmannen.

Forskere

Oppdragsgiver

  • IMDi