Skip to main content

Det nye arbeidslivet og EUs arbeidslivsregime


Utredningsnotat om hvordan rammebetingelser fra EU/EØS kan påvirke norsk arbeidsliv, både direkte og indirekte. Notatet skal inneholde overordnede rammebetingelser, som f eks indre marked og et oversiktskart med beslutningsprosesser og tidslinje.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2007
  • Avsluttes:
    januar 2008

Oppdragsgiver

  • Arbeidsgiverforeningen Spekter