Skip to main content

Evaluering av boligsosiale tjenester


   

Den kommunale tilskuddsordningen som ble etablert ifm Tiltaksplan mot fattigdom skal bidra til styrking og utvikling av oppfølgingstjenester tilknyttet boliger for bostedsløse og rusmisbrukere. Denne ordningen skal evalueres.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    juni 2008

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet
    Helsedirektoratet