Skip to main content

Evaluering av direktoratenes trainee-program


   

Formålet med oppdraget er å gjennomføre en sluttevaluering av Direktoratenes trainee-program for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. Evalueringen skal vurdere måloppnåelse og omfatte planleggings- og iverksettelsesfasen, programin nhold/-lengde og gjennomføringen av direktoratprogrammet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    august 2010

Oppdragsgiver

  • Helsepedagogisk Seminar