Skip to main content

Evaluering av NAV


   

NAV-evaluering over 4 år. Vi er underleverandør til AFI. Fafo påtar seg faglig ansvar for det tematiske området Ivaretakelse av medarbeiderne i NAV-reformen og ansvar for gjennomføring av datainnsamling til alle de tematiske områdene i modul 3 ette r felles opplegg utformet av AFI.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2006
  • Avsluttes:
    desember 2011

Oppdragsgiver

  • Høgskolen i Oslo og Akershus, (AFI)