Skip to main content

Evaluering av varslingsrutiner i Sandnes kommune


Sandnes kommune ønsker en evaluering av sine varslingsrutiner. Fafo skal blant annet gjennomføre en spørreundersøkelse blant arbeidstakerne i kommunen. I tillegg blir det intervjuer med utvalgte nøkkelinformanter. Noen sentrale spørsmål er om de ansatte kjenner til regelverket og rutinene, og i hvilken grad det varsles om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2015
  • Avsluttes:
    september 2015

Oppdragsgiver

  • Sandnes kommune