Skip to main content

Fagopplæringens plass i tjenesteytende næringer


Fafo skal gjennomføre et forskningsprosjekt om fagopplæringens plass i tjenesteytende næringer med sikte på å få frem særtrekk ved fagopplæringen i disse næringene. Formålet er særlig å kartlegge virksomhetenes syn på faglært kompetanse på videregåen de skoles nivå og kartlegge hvilke forhold som påvirker deres syn på dette.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2009
  • Avsluttes:
    juli 2010

Oppdragsgiver

  • Hovedorganisasjonen Virke