Skip to main content

Sykehjem og sykefraværsarbeid


   

Hvorfor har noen pleie- og omsorgsvirksomheter lavere sykefravær enn andre? Handlingsrommet for godt aykefraværsarbeid.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2014
  • Avsluttes:
    desember 2014

Oppdragsgiver

  • FARVE 14