Innvandrerne som skulle klare seg selv

Prosjektet skal gi økt kunnskap om hvordan målene innen arbeids- og velferdspolitikken kan nås på en bedre måte.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2012
  • Avsluttes:
    januar 2013

Oppdragsgiver

  • NAV Økonomitjeneste