Skip to main content

Flexicurity - nordiske reguleringsregimer

Flexicurity - et relativt nytt begrep som sikter på å betegne et reguleringsregime som ivaretar både virksomhetens behov for fleksibilitet og arbeidstakernes behov for sikkerhet.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    februar 2008

Oppdragsgiver

  • Finansforbundet