Skip to main content

Funksjonshemming og arbeidsliv


   

Samarbeid med AFI. Fafo og AFI er tildelt miljøstøtte til forskning om funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2005
  • Avsluttes:
    juli 2011

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd