Skip to main content

Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen


Hovedformålet med prosjektet er å gi økt innsikt i informasjons- og kommunikasjonsteknologiens (IKT) rolle i samfunnsutviklingen. Prosessen skal danne grunnlag for økt forståelse og debatt om hvordan IKT kan bidra til verdiskapning og syselsetting, p roduktivitetsvekst, økt effektivitet, informasjons- og kunnskapstilgang, samt bedrede levekår. Oppdragsgiverne inviteres til å komme med innspill underveis i prosjektet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    desember 2008

Oppdragsgiver

  • ECON Analyse