Skip to main content

Kommunal indeks for barnefattigdom


   

Prosjektet skal se på barns økonomiske velferd og hvordan denne varierer avhengig av bosted. Aktuelle problemstillinger i prosjektet er: - I hvilken grad er det store regionale/kommunale forskjeller i barns økonomiske velferd, og hva kan i tilfel le bidra til å forklare disse forskjellene? - Hva kjennetegner barnefamiliene som har dårlig økonomisk velferd, og er det regionale forskjeller i konstitueringen av disse familiene?

Forskere

Oppdragsgiver

  • Redd Barna