Skip to main content

Kommunale strategier i fattigdomsbekjempelsen


   

Formålet med studien er å belyse variasjoner i utfordringer og strategier i kommunenes innsats mot fattigdom. Det er et ønske at studien skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling på området, herunder utvikling av gode virkemidle r i statens rolle som tilrettelegger for innsatsen som skal skje lokalt. Kommunene har ansvaret for store deler av det utøvende og forebyggende arbeidet lokalt.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet