Skip to main content

Kommunenes plikt til å finne midlertidig husvære


Undersøkelse om hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer seg selv.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Arbeidsdepartementet