Skip to main content

Kreft og levekår - rehabiliteringsstatistikk


   

Prosjektet skal analysere kreftpasienters bruk av rehabiliteringstilbud. Hensikten med studien er å få mer kunnskap om forholdet mellom bruk av rehabilitering og sosioøkonomisk status blant kreftrammede.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2010
  • Avsluttes:
    desember 2010

Oppdragsgiver

  • Kreftforeningen