Skip to main content

KS- redusert arbeidstid


   

Fafo skprosjektet skal utrede hvor stor del av de deltidsansatte i kommunesektoren som innehar en større stillingsandel enn de faktisk jobber i.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Dag Olberg

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2014
  • Avsluttes:
    april 2014

Oppdragsgiver

  • KS