Skip to main content

Læreplasser i offentlig sektor


Formålet med prosjektet er å få kartlagt, analysert og dokumentert årsaker til at statlig og kommunal sektor tar inn færre læringer enn hva behovet er. Prosjektet skal omfatte kommunale fag (barne- og ungdomsarbeiderfaget, omsorgsarbeiderfaget) og t verrgående fag hvor både stat og kommuner er naturlige lærervirksomheter (IKT driftsfag).

Forskere

Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anna Hagen Tønder

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2005
  • Avsluttes:
    januar 2006

Oppdragsgiver

  • KS