Ledelse, roller og ansvar i helseforetakene

Forskere

Oppdragsgiver

  • Arbeidsgiverforeningen Spekter