Skip to main content

Arbeidstid: press mot normalarbeidsdagen


   

Prosjektet kan gi økt kunnskap om utviklingstrekk og konfliktlinjer innen arbeidstidsområdet i et mer helhetlig perspektiv enn hva som er gjort til nå. Det er lite kunnskap om kompleksiteten i presset/drivkreftene og de utfordringer det kan stille bl .a. fagbevegelsen overfor. Prosjektet består i å kartlegge ordninger og endringsprosesser ved hjelp av informantintervju og avtaletekster. Problemstillingene i prosjektet knyttes særlig til arbeidstidens lengde og plassering, bl.a. i forbindelse med utvidet åpningstid, omstillinger for mindre deltid, totasjonsordninger og komprimert arbeidstid, og andre mer kvalitative aspekter ved arbeidstid.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Dag Olberg

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2010
  • Avsluttes:
    desember 2010

Oppdragsgiver

  • LO