Den norske arbeidslivsmodellen

   

den norske arbeidslivsmodellen - om hvordan det norske partsbaserte samarbeidet fungerer på arbeidsplassen (forprosjekt varehandel og transport.