Skip to main content

Kompetansereformen - status 2007

Det skal utarbeides en oversikt over bakgrunnen for kompetansereformen, tilrettelegging for livslang læring i lover og avtaleverk, aktuelle prosjekter og politiske prosesser, status for livslang læring i Norge i dag og vesentlige utfordringer for fagbevegelsen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    desember 2007

Oppdragsgiver

  • LO