Skip to main content

Lærlingklausuler i offentlige anskaffelser


   

Fafo skal, i samarbeid med NIFU, gjennomføre en utredning om potensialet for bruk av lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser. Oppdraget gjennomføres på oppdrag for NHO. En lærlingeklausul er et kontraktsvilkår som en oppdragsgiver kan velge å ta  inn i et anbud. Regler om bruk av lærlingklausuler ble tatt inn i anskaffelsesretten som en følge av et økt behov for læreplasser etter innføringen av Reform 94. Bruk av lærlingeklausuler har hittil hatt ett begrenset omfang og i liten grad fungert s om et effektiv virkemiddel for å styrke fag- og yrkesopplæringen. Det er derfor behov for mer kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger som ligger i bruk av lærlingeklausuler som virkemiddel, og om vilkårene for at en slik ordning skal fungere.

Forskere

Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anna Hagen Tønder

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2014
  • Avsluttes:
    juni 2014

Oppdragsgiver

  • NHO