Skip to main content

Medbestemmelse og betydningen av utenlandsk eierskap


   

NITO har registrert en bekymring knyttet til utenlandsk eierskap og medbestemmelse på virksomhetsnivå. I den forbindelse er det av interesse å få kunnskap om etablering og praktisering av ulike bedriftsdemokratiske ordninger i de virksomheter der NIT O har tariffavtaler. Det kan særlig være interessant å få kunnskap om hvordan de ulike ordningene fungerer og praktiseres på lokalt nivå både i gode og dårlige tider, og om vi finner ulikheter som kan knyttes til norsk og utenlandsk eierskap.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2012
  • Avsluttes:
    mai 2014

Oppdragsgiver

  • NITO