Skip to main content

Modell for brukermedvirkning i NAV - pilotprosjekt


Prosjektet skal se på 1) hvordan brukerutvalgene i FFO er sammensatt, 2) hvordan arbeidet i utvalgene foregår og 3) i hvilken grad det er behov for å endre brukerutvalgenes sammensetning og arbeid, og eventuelt hvordan dette kan gjøres. Tre fylkesutvalg med tre kommunale utvalg i samme fylke vil delta. Den ene delen av prosjektet involverer intervjuer med medlemmer i brukerutvalgene og deltakende observasjon på noen få møter. Den andre delen av prosjektet kjennetegnes av aksjonsforskning, ved at det gjennomføres refleksjonsseminarer der deltakere og forskere sammen resonnerer seg frem til en omforent forståelse av problemstillingene og utviklingsaktivitetene. Sluttrapporten skal inneholde en evaluering av det nåværende arbeidet i brukerutvalgene, refleksjoner fra seminarene underveis og en veileder med anbefalinger basert på datainnsamlingen og refleksjonene om hvordan brukerutvalgenes og –medvirkningens struktur og praksis i NAV kan videreutvikles.

Forskere

  • Prosjektleder:

Oppdragsgiver

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)