Skip to main content

Norges bruk av overskuddsskraft


Forprosjekt som skal kartlegge norsk kraftproduksjon, aktørene og deres agendaer. Skal også kartlegge Fafos premisser for å gå inn i et hovedprosjekt.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon M. Hippe

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    april 2010

Oppdragsgiver

  • Industri Energi