Skip to main content

Norske junioreksperter i FN

To english version

To english version

På oppdrag fra Norec — Norsk senter for utvekslingssamarbeid — har Fafo undersøkt faktorer som hindrer eller bidrar til at nordmenn fortsetter i FN-systemet etter at de har tjenestegjort i juniorekspertstillinger. Analysen er basert på en spørreskjemaundersøkelse samt kvalitative intervjuer med tidligere og nåværende junioreksperter. I tillegg ble det foretatt intervjuer med nordmenn, svensker og dansker som arbeidet eller hadde arbeidet med juniorekspertordningen. Dataene ble innhentet i siste halvdel av 2022. Prosjektet har resultert i en Fafo-rapport og et Fafo-notat, som oppsummerer hovedfunnene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2022
  • Avsluttes:
    mai 2023

Oppdragsgiver

  • Norec — Norsk senter for utvekslingssamarbeid