Skip to main content

Pilotstudie av polske arbeidsinnvandrere i Oslo


Fafo skal i samarbeid med Universitetet i Warzawa gjøre en pilotstudie av polske arbeidsmigranters situasjon i Oslo. Dette skal gjøres høsten 2006 i samarbeid med AID og NFRs program for arbeidslivsforskning. AID prosjektnummer 80044

Forskere

Tidligere ansatt

Jon M. Hippe

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    desember 2006

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet