Skip to main content

Rekruttering av langtidsutdannede til LO


LO har bedt om bistand til å utrede et prosjekt knyttet til rekruttering av langtidsutdannede. Ønsker å benytte en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode. Målet er å få bedre kjennskap til gruppa langtidsutdannede. Formålet med prosjektet e r å få kunnskap om hvilke faktorer som utløser fagorganisering blant langtidsutdannede og hvilke krav langtidsutdannede stiller for å velge et LO-forbund framfor konkurrentene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2005
  • Avsluttes:
    februar 2009

Oppdragsgiver

  • LO